Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlaze iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Službenica za informiranje

“Gradska tržnica Daruvar” d.o.o. Daruvar javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službenici za informiranje “Gradske tržnice Daruvar” d.o.o. Daruvar na slijedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj : 043/331-312
  2. elektroničkom poštom službenici za informiranje: trznica©daruvar.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  3. poštom na adresu : Kolodvorska 2, 43500 Daruvar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. osobno na adresu : Kolodvorska 2, 43500 Daruvar na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07,00 do 15,00 sati

 

Zahtjevi:

  • Zahtjev za pristup informacijama
  • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Zaštita osobnih podataka

Gradska tržnica Daruvar d.o.o. štiti privatnost i s posebnom pažnjom pristupa osobnim podacima te sve osobne podatke obrađuje u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) 25. svibnja 2018. godine još više se povećava zaštita pojedinaca i njihovih osobnih podataka.

Gradska tržnica Daruvar d.o.o. je svojom Izjavom o zaštiti osobnih podataka odredio koji se podaci kupaca prikupljaju, na koji se način obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju te koja su prava kupaca vezana uz iznošenje osobnih podataka.

Svoja prava možete ostvariti:

  1. putem telefona na broj: 043/331312
  2. elektroničkom poštom službenici za zaštitu osobnih podataka trznica@daruvar.hr
  3. poštom na adresu: Gradska tržnica Daruvar d.o.o. Daruvar, Kolodvorska 2, 43500 Daruvar

 

Zahtjev ispitanika za uvid, dostavu, ispravak, promjenu, dopunu, ograničenje prikupljanja, prijenos i prigovor na obradu osobnih podataka koji se za njega prikupljaju