N A T J E Č A J

Gradska tržnica Daruvar d.o.o., raspisuje natječaj za godišnje ugovaranje prodajnih
mjesta na otvorenom za prodajna mjesta od 1-121.

UVJETI NATJEČAJA ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA ZA
PRODAJU ROBE “NA OTOVRENOM”

Prodajna mjesta zakupljuju natjecatelji za razdoblje 01.09.2020. – 01.09.2021. god..
Ponude se zaprimaju od 25.07.2020. (subota) do 01.08.2020. (subota) do 12,00 sati.
Otvaranje ponuda biti će izvršeno, 04.08.2020. (utorak).

Ugovaranje prodajnih mjesta trajati će od 08.08. – 22.08.2020. do 12 sati.